in

BGYO, anim na Linggong nasa sa Top 15 ng Pandora Predictions Chart ng the Next Big Sound

Patuloy ang pag-angat sa international scene ng P-Pop group na BGYO matapos nilang mamayagpag sa Pandora Predictions Chart at Next Big Sound ng Billboard mula Agosto hanggang ngayong Setyembre.

Unang namayagpag ang grupo sa Pandora Predictions Chart matapos nilang makamit ang no.1 spot sa nasabing chart ilang araw bago nila nailabas ang comeback single na “The Baddest.” Nanatili pa rin ang kanilang paghahari sumunod na linggo. Tumungtong naman sila sa ika-apat na spot sa pangatlong linggo at ikalabing-apat na spot sa pang-apat na linggo. Ngunit, pumanik naman sila ng apat na spot ngayong linggo at nasa ika-sampu na silang pwesto sa nasabing chart.

Pumasok din muli ang grupo sa Next Big Sound ng Billboard at nakamit ang no.1 spot sa magkasunod na linggo matapos magdebut sa ika-anim na spot noong Mayo. Bumaba naman sila sa ika-dalawang na spot noong pangatlong linggo; ika-apat na spot noong pang-apat na linggo; at sa kasalukuyan ay nasa 14th spot.